Αισθητικός – Make up artist

Αισθητικός – Make up artist

Για λογαριασμό μεγάλων πελατών μας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καλλυντικών αναζητούμε Αισθητικούς- Make up artists.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτη σχολών Αισθητικής & Make up artists (επιθυμητό)
 • Εμπειρία σε πωλήσεις /προωθήσεις προϊόντων
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες πώλησης
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

 • Απασχόληση από 3 έως 5 ημέρες
 • Ικανοποιητικό Ημερομίσθιο
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Εργασία σε καταστήματα καλλυντικών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο
 • Προοπτική εξέλιξης, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα