Integrated Marketing!

a

Integrated Marketing!

Τι είναι;

Το integrated marketing είναι μια προσέγγιση για τη δημιουργία μιας ενοποιημένης και απρόσκοπτης εμπειρίας για τους καταναλωτές ώστε να αλληλεπιδρούν με το brand / επιχείρηση.

Στην ουσία, η συγκεκριμένη προσέγγιση marketing, προσπαθεί να συνδυάσει όλες τις πτυχές της επικοινωνίας, όπως τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, τις δημόσιες σχέσεις, το άμεσο μάρκετινγκ και τα social media, μέσω των αντίστοιχων μεθόδων, καναλιών, μέσων και ενεργειών, ώστε όλα μαζί να λειτουργούν σαν μια ενιαία καμπάνια επικοινωνίας.

Έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι όλες οι στρατηγικές επικοινωνίας του brand/ επιχείρησης είναι συνεπείς σε όλα τα κανάλια και επικεντρώνονται στον πελάτη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Η αξία μια καμπάνιας integrated marketing είναι μεγάλη καθώς τα διαφορετικά κανάλια που χρησιμοποιεί ενισχύουν το μήνυμα και συχνά τα αποτελέσματα, ενώ αυξάνουν τις πιθανότητες να υπάρχει διάδραση με τον καταναλωτή.

Η ενιαία προσέγγιση μάρκετινγκ μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη:

  1. Το brand ή η επιχείριση εδραιώνει την εικόνα του/της στην αγορά, αναπτύσσει διάλογο και καλλιεργεί τη σχέση του με τους πελάτες.
  2. Δημιουργούνται δεσμοί εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές που μπορεί να τους προστατεύσει από την αναπόφευκτη επίθεση του ανταγωνισμού και να οδηγήσει σε ένα σταθερό πελατολόγειο.
  3. Σε έναν πολυάσχολο κόσμο, ένα συνεπές, ξεκάθαρο και ενοποιημένο μήνυμα έχει περισσότερες πιθανότητες να μειώσει τον «θόρυβο» των υπολοίπων ανταγωνιστικών εμπορικών μηνυμάτων που βομβαρδίζουν τους πελάτες κάθε μέρα.
  4. Οι πωλήσεις είναι πιθανόν να αυξηθούν καθώς τα μηνύματα διοχετεύονται μέσω διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες για τους πελάτες να γνωρίσουν το brand ή την επιχείριση και τελικά να κάνουν μια αγορά.
  5. Τα μηνύματα αυτών των καμπανιών δημιουργούν στους καταναλωτές την αίσθηση συνέπειας και αξιοπιστίας. Όπως έχει αποδειχθεί, τα μηνύματα που αφορούν στο ίδιο προϊόν/υπηρεσία και είναι μεταξύ τους ασύνδετα συγχέουν και προκαλούν άγχος στους καταναλωτές με αποτέλεσμα εκείνοι να μην προβαίνουν σε αγορές.

Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν μια επιτυχημένη καμπάνια;

Το online marketing απαρτίζεται από πολλαπλές πλατφόρμες marketing καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επικοινωνίας. Ωστόσο, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας marketing και ταυτόχρονα επιτυχημένης δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι παραδοσιακές μορφές διαφήμισης.

Ποια είναι τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας μάρκετινγκ και σε ποιες στρατηγικές marketing θα πρέπει να επικεντρώνεται;

Συνοψιζουμε τα κυριότερα σημεία:

  1. Print marketing
  2. Banner marketing
  3. Landing Pages
  4. Social Media
  5. E-mail Marketing & Direct E-mail Marketing
  6. Marketing μέσω μηχανών αναζήτησης

(Paid Search Engine Marketing ή Organic Search Engine Marketing)

Προκλήσεις στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μάρκετινγκ

Παρά τα οφέλη του integrated marketing, ο επιτυχημένος σχεδιασμός μιας τέτοιας καμπάνιας έχει αρκετές απαιτήσεις και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ (integrated marketing) απαιτεί μια διαφορετική μορφή συνεργασίας ανάμέσα σε πολλά άτομα, που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς, με ξεχωριστό αντικείμενο.

Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη καμπάνια integrated marketing και γι’ αυτό η ομαλή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ατόμων που συμμετέχουν σε μια τέτοια καμπάνια είναι επιβεβλημένη. Απαραίτητο επίσης είναι τα άτομα που συνεργάζονται να έχουν την ίδια οπτική στην δημιουργικότητα.

 

Παράγοντες επίσης που παίζουν σημαντικό ρόλο στις καμπάνιες integrated marketing και στην συνεργασία των ατόμων που εμπλέκονται είναι:

  • Να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι της καμπάνιας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
  • Να υπάρχει κοινή αντίληψη των αναγκών και στόχων του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνεται η καμπάνια
  • Να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο CRM για τον διαμερισμό των data μεταξύ των εμπλεκομένων
  • Να υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού και χρήσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές
  • Να είναι ξεκάθαρα σε όλους τα όρια του budget στα οποία μπορεί να «κινηθεί» η καμπάνια