Προσωπικό Αποθηκών

Προσωπικό Αποθηκών

Για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας στο χώρο ένδυσης  αναζητάμε  προσωπικό σταθερής απασχόλησης  στο χώρο Αποθηκών, στην Άνοιξη Αττικής . Παρέχεται μεταβίβαση, προς και από, τον χώρο εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Διεκπεραίωση εργασιών Αποθήκης
 • Ταξινόμηση εμπορευμάτων
 • Παραλαβή και έλεγχος εμπορευμάτων
 • Υποστηρικτικές εργασίες Αποθήκης

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

 • Νέους και Νέες κάτω των 30 ετών
 • Εμπειρία σε αποθήκες και εφοδιαστική αλυσίδα, (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη)
 • Όρεξη για εργασία
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σταθερή εργασία
 • Πολύ καλές μισθολογικές συνθήκες
 • Διευκολύνσεις στη μετακίνηση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας