Αποθηκάριος

Αποθηκάριος

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Για λογαριασμό μεγάλων πελατών μας  αναζητάμε προσωπικό στο χώρο της αποθήκης και εφοδιαστικής αλυσίδας,  στην περιοχή του ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • RF scanner (Φυσική & λογιστική παραλαβή)
 • Χρήση Ηλεκτρικού Παλετοφόρου Πεζού Χειριστή.
 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Λοιπές εργασίες αποθήκης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σε αποθήκες και εφοδιαστική αλυσίδα, (αναλόγως ειδικότητας, επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη)
 • Όρεξη για εργασία
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτικότητα και μεθοδική σκέψη
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας ( επιθυμητή για κάποιες ειδικότητες)

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

 • Μόνιμες θέσεις εργασίας με συμβάσεις
 • 8ωρες θέσεις εργασίας με ανταγωνιστικό ημερομίσθιο
 • Πλήρη Ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής Εκπαίδευση