Πότε το Loyalty Marketing γίνεται πιο αποτελεσματικό;