«Η σημαντικότητα της επικοινωνίας στον κλάδο του promotion»