ΒΗΜΑ #3# Η σωστή στρατηγική προώθησης του προϊόντος αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας του στην αγορά